Faste utleigebustader

Om tenesta
Kommunen har 4 husvære der husleiga ligg noko over ein gjennomgangsbustad. Husleiga vert auka med årleg regulering (vanlegvis prisstigning).

Husvære i denne gruppa kan også leigast ut som gjennomgangsbustader på dei premissane som gjeld for dei, dersom behovet tilseier det og bustadene er ledige.

Krav til mottaker av tenesta
Det er ikkje knytt særlege vilkår til dei som ynskjer å leige husvære i denne kategorien.

Utleigeprisane varierar noko etter storleik på husværa. Kontakt Servicekontoret, tlf. 5787 9800, for meir informasjon.

Saksgang i kommunen
Kontakt Servicekontoret tlf. 5787 9800 dersom du er interessert i å leige. Det vert ført venteliste dersom alle husværa er opptekne.


Publisert av Audun Gausemel. Ansvarleg Eirik Natvik. Sist endra 07.03.2008
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
AltInn_MiSide AltInnMinSide
ID-porten ID-porten
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering