Publisert 02.10.2017
bilde til Nordfjordrådet - utlyst stilling.jpg

Spennande leiarstilling i Nordfjord

Nordfjordrådet søkjer etter dagleg leiar i 100 % stilling frå 1. januar 2018. Dette er ei spennande leiarstilling for deg som er interessert i regional samfunnsutvikling og nettverksbygging. Du jobbar tett på ordførarane og rådmennene i Nordfjordkommunane, og skal vere pådrivar og tilretteleggjar for utviklingsprosjekt som blir vedteke i Nordfjordrådet og av rådmannsgruppa.
Søknader og CV skal sendast elektronisk til Gloppen kommune som har leiarvervet i Nordfjordrådet no.
Fullstendig utlysingstekst finn du her. Søknadsfrist er 23. oktober 2017.

 

Utlysingstekst og søknadsskjema

Publisert 15.08.2017
Skulebuss

 

Statens Vegvesen og fylkeskommunen har opna fv 60 også for bussar. Dette betyr at alle bussruter over Utvikfjellet går tilbake til normale ruter igjen med augeblikkeleg verknad. Rutesøk på kringom.no blir oppdatert så raskt det er mogleg

Informasjon finn de på kringom.no, under Trafikkmeldingar: http://kringom.custompublish.com/nb-riksveg-60-utvikfjellet-stengt.6014041-344994.html

SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
AltInn_MiSide AltInnMinSide
ID-porten ID-porten
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering