Startlån, tilskot til etablering og tilpassing

Startlån og tilskot til etablering
Startlån og tilskot til etablering skal bidra til at husstandar med langvarig bustadfinansierings-problem skal kunne skaffe seg ein eigna bustad og behalde den.

Prioriterte grupper er:

 • Barnefamiliar med behov for eigna og stabil busituasjon skal utgjere minst 50 prosent av dei totale tala på husstandar på landsbasis.
 • Personar som bur i kommunal bustad.
 • Personar som står i fare for å miste bustaden og som klarar å behalde bustaden ved refinansiering.
 • Personar med lav, men stabil og føreseieleg inntekt, som ikkje har mogelegheit for å spare opp eigenkapital.
   

Tilskot til tilpassing 
Tilskotet skal bidra til at personar med behov for tilpassa bustad får nødvendig finansiering. Det skal òg bidra til å auke tilgjengelegheita i bustadmassen.

Ved tildeling av tilskot i 2019 gjeld desse prioriteringane: 

 • Minst 50 prosent av tilsegna på landsbasis skal gå til familiar som har barn med nedsett funksjonsevne. 
 • Husstandar med nedsett funksjonsevne og svak økonomi. 
 • Husstandar med nedsett funksjonsevne og normal økonomi. 
 • Eldre som ønskjer å leggje til rette for framtidige behov for tilpassing, slik at dei kan bli buande heime lenger.

For meir opplysningar ta kontakt med Hornindal kommune, tlf. 57 87 98 00/57 87 98 08 
E-post: post@hornindal.kommune.no 

For meir opplysningar gå inn på  www.husbanken.no

Søk startlån og tilskot her

Publisert av Elisabeth Gamlem Lødemel. Sist endra 27.05.2019
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
 • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
 • Søk SkilleTegn
 • Tips ein venn SkilleTegn
 • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post : post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
AltInn_MiSide AltInnMinSide
ID-porten ID-porten
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering