Bli med å registrere kulturminne i Hornindal !

Bruasetra - Klikk for stort bilete Vi set auka fokus på registrering av kulturminne innan satsingsområda i perioden november 2014 - februar 2015 .
Dette vil danne grunnlag for vurdering av kva kulturminne som takast inn i handlingsdelen i Kulturminneplanen.

Satsingsområda er fylgjande :
* Hornindalvassdraget, kulturminne/kulturmiljø knytt til vassdraget
* Folkemusikk-og dans
* Viktige bygg, og stader knytt til kulturarven

Her finn du all informasjon om registreringa. (PDF, 303 kB)

Kontaktpersonar i Hornindal kommune:
Kommunalsjef Oppvekst og kultur, Ola Bolstad  ola.bolstad@hornindal.kommune.no    
Prosjektleiar - kulturminneplanarbeidet i Hornindal, Norunn Helene Holmøy-Wang  norunnhe@outlook.com

Publisert av Trond Erlend Mehlum. Ansvarleg Rådmannen. Sist endra 04.11.2014
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
AltInn_MiSide AltInnMinSide
ID-porten ID-porten
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering