Helse og Omsorg Helse og Omsorg
Skule og Barnehage Skule og Barnehage
Kultur, Idrett og Fritid Kultur Idrett Fritid
Næring Næring
Bustad og Eigedom Bustad og Eigedom

Kommunale vegar

Om tenesta Hornindal kommune har ansvar for ca. 27 km kommunale vegar, 2 km gangvegar og ein del parkeringsplassar i Grodås sentrum. Vi har to fast tilsette på uteseksjonen som mellom anna har ansvar for vedlikehald av desse vegane. Vintervedlikehaldet vert delt mellom kommunen og private brøyeentreprenørar.

Dersom du har spørsmål om tenesta eller meinar det er noko som skulle vore gjort med vegane, send ein epost til post@hornindal.kommune.no

Publisert av Trond Erlend Mehlum. Ansvarleg Rådmannen. Sist endra 07.04.2014
Kan vi hjelpe?
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
Sjølvbetening Sjølvbetening
Honndalshallen2 Honndalshallen
Nordfjordkart Kart over Nordfjord
Det Gode Liv Her er det godt å leve!
Lokalpolitikk Lokalpolitikk
     
Honndalsportalen_knapp Honndalsportalen
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering