Publisert 17.02.2017
Post

Etter vedtak i Utval for oppvekst og helse skal forskrifta sendast ut på høyring, før den leggast fram for kommunestyret til endeleg vedtak. 
Høyringsfrist 28.03.17.

sjå utkast til forskrifta (PDF, 410 kB)her
 

Publisert 17.02.2017
seniorinfo.jpg

Nyttig informasjon og råd for god livskvalitet 

sjå seniorinformasjon (PDF, 975 kB)
sjå sjekkliste til bruk i eigen bustad (PDF, 29 kB)

Publisert 17.02.2017
knapp1.jpg

Informasjon fra Bolig for velferd

Tiltaksplan Bolig for velferd 2017

Tiltaksplanen Bolig for velferd 2017 publiseres i dag på veiviseren.no og direktoratenes egne nettsider. Tiltaksplanen er utarbeidet av de samarbeidende direktoratene i strategien og forplikter til felles innsats. Tiltaksplanen beskriver felles satsningsområder i 2017 med tiltak mellom to eller flere direktorater og andre innsatser som er sentrale for måloppnåelse i strategien. Områder vi vier særlig oppmerksomhet i 2017 er sårbare overganger, helhetlig boligpolitisk planlegging og rammeverk for utvikling og læring i strategien. Tverrdirektoralt samarbeid om å utvikle Veiviseren, og videreutvikling av bedre styringsinformasjon på det boligsosiale feltet vil fortsatt få prioritet i arbeidet med strategien.

SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune
Kommunehuset Smia Telefon 57 87 98 00
Legekontoret 57 87 98 70
E-post :  post@hornindal.kommune.no

Org.nr.
: 835 095 762
Kontonr
: 3820.07.00144
Kommunenr
: 1444
Opningstid
: 09:00 - 15:00
Fotograf: Anne Raftevold
Gausemel
Anne Raftevold
Kommunereforma Kommunereforma
     
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering