Publisert 10.10.2018
Sprøyte

Kvinner  som er fødde  i 1991 eller seinare har  frå 1. november 2016 hatt tilbod om gratis HPV-vaksine.


Vaksinasjon må vere starta seinast  i desember 2018 og den siste av dei tre dosane må vere teken innan 1. juli 2019.
Hornindal  legekontor har for lengst starta vaksineringa og har framleis vaksine på lager.


Alle kvinner som dette gjeld og som ynskjer vaksine må ta kontakt med Hornindal legekontor på tlf.
57 87 98 70 for avtale om tid.

Sjå elles www.fhi.noHVP-vaksine til unge kvinner

Publisert 04.10.2018
KornHimmel.jpg

Hugs søknadsfristen 15. oktober 2018. Søknaden kunne leverast frå 1. oktober som er telledatoen.

I fjor vart det innført nytt søknadssystem for produksjonstilskot og tilskot til avløysing ved ferie og fritid.

Vi anbefaler at du søkjer i god tid før fristen.  

Publisert 01.10.2018

NY: 18. oktober – Bjørke krins (Haukly forsamlingshus)

 • Møte i Fellesnemnda frå 16:00 – 17:00.
 • Folke-/informasjonsmøte 18:00 – 19:00

1. november – Grodås (endeleg møtelokale kjem)

 • Møte i Fellesnemnda 15:00 – 17:00.
 • Folke-/informasjonsmøte 18:00 – 19:00

6. desember – Folkestad (endeleg møtelokale kjem)

 • Møtetidspunkt for Fellesnemnda vert gjort kjent i veke 47. Det skal mellom anna leggast fram skyggebudsjett for 2019, uttale til budsjetta til Volda og Hornindal samt prosjektbudsjett. Administrasjonen må derfor kome attende til møtestart når ein har meir klart kor mange saker som skal handsamast.
 • Folke-/informasjonsmøte 18:00 – 19:00

Andre grender/skulekrinsar

Rett etter nyttår vil første møte i Fellesnemnda bli lagt til Lauvstad, med folke-/informasjonsmøte rett i etterkant.

Dei andre grendene/skuleskrinsane vert besøkt i løpet av 2019

SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
 • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
 • Søk SkilleTegn
 • Tips ein venn SkilleTegn
 • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post : post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
Fotograf: Kari Torheim
Høgenibba og Storesetra
Kari Torheim
Kommunereforma Kommunereforma
     
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering