Publisert 27.03.2017
Mari Kristine Melheim på kommunesykkel

Det er ikkje ei absolutt aldersgrense for når elevane kan sykle til skulen. For å vurdere om born kan sykle trygt åleine, må skuleveien vurderast og sjåast opp mot eleven sin kunnskap, ferdigheit og modningsnivå.
Foreldra har rett til å bestemme når borna deira kan sykle til skulen, men skulane bør fortsatt gje anbefalingar ut fra trafikksikkerheitshensyn.

Visste du at mange elevar har lyst til å sykle til skulen, men likevel blir køyrt?

Les meir om sykling til skulen

Sjå filmane om sykkelopplæring her

 

Publisert 27.03.2017
Epleblomst

Pasient og pårørande-opplæring
Tysdag 2. og onsdag 3. mai 2017

sjå heile invitasjonen (PDF, 329 kB) her

Publisert 07.03.2017
Joakim Rødven

Joakim Rødven (24) er tilsett som kommunikasjonsrådgjevar i Volda kommune. Han bur i Ulsteinvik og jobbar no ved Internasjonalt kontor på Høgskulen i Volda. Joakim er utdanna journalist og har ein master i Arts of Journalism frå Universitetet i Lincoln. 

I tida fram mot samanslåing med Hornindal kommune vil kommunikasjonsrådgjevaren ha ei hovudoppgåve med å sørgje for god informasjon til innbyggarar, politikarar, tilsette og tenestebrukarar i begge kommunane. Joakim startar i stillinga i byrjinga av mai.

Vi ønskjer han velkomen til Volda og Hornindal. 

SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune
Kommunehuset Smia Telefon 57 87 98 00
Legekontoret 57 87 98 70
E-post :  post@hornindal.kommune.no

Org.nr.
: 835 095 762
Kontonr
: 3820.07.00144
Kommunenr
: 1444
Opningstid
: 09:00 - 15:00
Fotograf: Trond Erlend Mehlum
Gausemel, vinter
Trond Erlend Mehlum
Kommunereforma Kommunereforma
     
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering