Publisert 19.08.2016
Vasskran

Etter avtale med Mattilsynet har Hornindal kommune gjennomført reingjering av høgdebasseng og vassleidningar på Grodås vassverk. I etterkant er det teke fleire (lovpålagde) vassprøver, og alle desse viser tilfredstillande vasskvalitet. Av den grunn er det ikkje lenger trong for koking av drikkevatn frå Grodås vassverk. Regelmessige vassprøver vil bli tekne i samsvar med gjeldande (normal) prøveplan for vassverket.

Publisert 15.08.2016

Cathrin Muldsvor er tilsett i 28,17% vikariat i heimetenestene i perioden 15.08. - 31.12.16.

May Britt Lillestøl er tilsett i 11% vikariat i heimetenestene i perioden 15.08.16 - 31.07.17.

Gry Anita Skjåstad er tilsett i 60% vikariat i heimetenestene / omsorgssenteret i perioden 15.08.16 - 06.06.17.

SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Kommunehuset Smia Telefon 57 87 98 00
Legekontoret 57 87 98 70
E-post :  post@hornindal.kommune.no

Org.nr.
: 835 095 762
Kontonr
: 3820.07.00144
Kommunenr
: 1444
Opningstid
: 09:00 - 15:00
Fotograf: Trond Mehlum
Vinterhimmel mot Hjortedalen
Trond Mehlum
Kommunereforma Kommunereforma
     
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering