Publisert 15.08.2018

Tidleg i september startar utbetringa av Rotsethorntunnelen. Frå september til juni 2019 skal tunnelen utbetrast for å heve sikkerheita i tunnelen.

Det er dessverre ikkje mogleg å gjennomføre utbetringa utan at det får konsekvensar for trafikantane, fortel assisterande prosjektleiar Arne Ola Stavseng.

Kolonnekøyring på kveld og natt
Kvar kveld og natt, utanom laurdag, blir Rotsethorntunnelen stengt mellom kl. 19 og 07 med kolonnekøyring til faste tidspunkt. Tunnelen blir open for fri ferdsel på helg frå laurdag kl. 07 til søndag kl. 21.

Heilt stengt på natt
Fram til starten av desember blir tunnelen heilt stengt på natt mellom kl. 23.00 og 04.30. Da skal entreprenøren gjere tungt anleggsarbeid som sprenging og sprøyting av betong på veggar og tak.

Inviterer til informasjonsmøte
Statens vegvesen inviterer til informasjonsmøte måndag 27. august kl. 18-20 i Hjartåbygda Grendahus.

Vi vil informere om trafikkavviklinga, arbeidet i tunnelen og rutinar for å sleppe gjennom naudetatar og andre når det står om liv og helse. Det blir også mogligheit til å stille spørsmål og få svar på det man lurer på. Vi håper mange tek turen, seier assisterande prosjektleiar Arne Ola Stavseng

Kontaktperson i Statens vegvesen: assisterande prosjektleiar Arne Ola Stavseng, mobil 901 34 713

Tunnelutbetringa har eiga facebookside

Publisert 15.08.2018
Hornindal skule

Når elevane kjem tilbake på skulen mandag 20. august, er vi godt i gang med rivingsarbeidet.

I skuletida/SFO skal alle elevar leverast og hentast på parkeringsplassen på Ytrehorn - dette gjeld både buss og privatbilar.

Det er ikkje anledning til å svinge inn på innkøyrsla til skuleområdet/E39 for å levere/hente elevar.

1.-7. klasse skal gå til klasserommet frå parkeringsplassen på Ytrehorn eller gang- og sykkelvegen ved porten.

8.-10. klasse skal gå til klasserommet frå parkeringsplassen på Ytrehorn eller gang- og sykkelvegen og til inngangen til hallen.

Området innanfor det oppmerka området er totalt avsperra til anleggsdrift. Dette er avsperre med gjerder som er tydleg merka.
Dette skal alle som ferdast på skuleområdet respektere!

Lenkje til Hornindal skule si heimeside

Publisert 31.07.2018
Hornindal skule

Grunna rivingsarbeid ved Hornindal skule blir det frå og med veke 31 begrensa tilgong til skuleområdet.

Ein ber om at sperregjerda blir respektert og at dersom ein nyttar klatreparken er ekstra på vakt, då det kan bli ein del trafikk ut og inn av området med store bilar på parkeringsplassen og via porten mot sør.

SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
07.02.2006 | Fotograf: Joar Helgheim
Kyrkjhornsbakkane i vintersol
Joar Helgheim
Kommunereforma Kommunereforma
     
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering