Publisert 18.01.2017
Penger

Kommunestyret vedtok 15.12.16 nye satsar for 2017 (PDF, 430 kB).

Tenesteytinga er heimla i ulike lover og forskrifter.  Ulike lovverk gjev utslag når det gjeld betalingssatsar for tenestegrupper i ulike inntektsgrupper.
 

Publisert 16.01.2017
Slam.jpg

Gjeldande forskrift om tøming og transport av slam for Hornindal kommune § 5 set krav om årleg tøming av tette oppsamlingstankar for avløpsvatn. Fleire hytteeigarar har reagert på tømefrekvensen, og etter ynskje frå desse har utviklingsutvalet handsama denne del av forskrifta på nytt. I UFUsak 058/16 rår utvalet difor til at tømefrekvensen vert endra for oppsamlingstankar større eller lik 3 m3.

SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune
Kommunehuset Smia Telefon 57 87 98 00
Legekontoret 57 87 98 70
E-post :  post@hornindal.kommune.no

Org.nr.
: 835 095 762
Kontonr
: 3820.07.00144
Kommunenr
: 1444
Opningstid
: 09:00 - 15:00
Fotograf: Reidulv Langvatn
Vinterkveld på Åsebøen, Heggjabygd
Reidulv Langvatn
Kommunereforma Kommunereforma
     
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering